Amnistia i Llibertat participem al Forum on Human Rights, Democracy and the Rule of Law de la ONU

Continuem avançant cap a la internacionalització del conflicte

Amnistia i Llibertat participem al Forum on Human Rights, Democracy and the Rule of Law de la ONU

Aquest passat 24 de novembre l'associació Amnistia i Llibertat vam poder participar al Forum on Human Rights, Democracy and the Rule of Law de la ONU.

Un espai on vam poder participar en el debat de la importància dels elements bàsics per a la reconstrucció de les societats democràtiques. En aquest sentit, vam poder apuntar com les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19 van afectar el dret de protesta. I en aquest sentit instem als governs que no abusin dels seus poders quan sorgeixi un context d'emergència, com va passar el 2020.

Destaquem també com l'estat espanyol, a través del Tribunal de Comptes, no compleix garanties de neutralitat i imparcialitat. I, per tant, instem els Estats a aplicar les mesures oportunes per respectar la independència del poder judicial, vetllant per garantir les garanties democràtiques i processals.

Des d'Amnistia i Llibertat ens refermem en la defensa dels drets democràtics, l'amnistia i la lluita antirepressiva. Per això, cal continuar denunciant la repressió de l'estat espanyol arreu: continuem treballant per la internacionalització de la causa, apostant per l'Amnistia com a solució política!

Consulteu aquí la intervenció al forum.